Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Όλων των ειδών μεταφορές συμπεριλαμβανομένων εμπορευματοκιβωτίων, βαρέων οχημάτων, επικίνδυνων φορτίων, κινητών σπιτιών/αποθηκών βαρκών και αυτοκινήτων.
  • Ενοικιάσεις εμπορευματοκιβωτίων, ψυγείων (-18⁰C), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι (κινητοί η μη) κινητές αποθήκες.
  • Πωλήσεις εμπορευματοκιβωτίων, ψυγείων (-18⁰C), κινητών χώρων αποθήκευσης τροχόσπιτων, πολυτελών τροχόσπιτων, πολυτελών κινητών σπιτιών και αυτοκινήτων.
  • Μετακομίσεις εμπορευμάτων κατοικιών και αποθηκών.
  • Συνεργείο (ανθρώπινο δυναμικό) φορτοεκφορτώσεων εμπορευματοκιβωτίων.
  • Φορτοεκφορτώσεις βαρέων εμπορευμάτων εντός εργοστασίων.
  • Αποθήκευση εμπορευμάτων με ασφάλεια.
  • Εκτελωνίσεις εμπορευμάτων.